EU projekt - rekonstukcija

Projekt je financiran iz tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

SVRHA NATJEČAJA
Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna prijavljena vrijednost operacije: 1.193.522,29 EUR
Financiranje iz EU i RH: 989.771,06 EUR (intenzitet potpore 100%)
Vlastita sredstva: 203.751,23 EUR

Najnovije vijesti