Održana 45. izvještajna skupština DVD-a Donja Voća

U subotu 08.01.2022. održana je redovna izvještajna skupština dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju Skupština je održana u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama.

Nakon državne i vatrogasne himne, održana je minuta šutnje za sve umrle i poginule vatrogasce, uz pozdravne riječi predsjednika Josipa Cingesara.

Osim članova društva na Skupštini je prisustvovala načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet koja je pohvalila društvo na dosadašnjem predanom i kontinuiranom radu, te je poželjela puno uspjeha u budućnosti. Osim načelnice na skupštini je prisustvovao i predsjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Nedeljko Vukalović koji se zahvalio na dosadašnjoj dobroj suradnji, te je društvu zaželio što manje intervencija u 2022. godini. Skupštini je prisustvovala još nekolicina gostiju pa je ova skupština održana sa nešto skromnijim brojem uzvanika.

Društvo je u protekloj godini bio aktivan činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Aktivno je djelovalo na unapređenju rada društva i stvaranju uvjeta za takav rad, povećanju broja članova i uvježbavanju za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Na skupštini su podnesena izvješća o radu za proteklu godinu, pa tako dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća trenutno broji 36 operativnih vatrogasca koji zadovoljavaju zakonom propisane uvjete, a sveukupno broji 125 članova društva. Protekle godine vatrogasci su imali sveukupno 13 intervencija na području općine Donja Voća, od toga samo 1 požar otvorenog prostora, 11 tehničkih intervencija i jednu potragu za nestalom osobom.

Predstavljen je i prezentiran plan rada za 2022. godinu u kojem je glavni fokus na rekonstrukciji vatrogasnog doma, koji bi trebao započeti nakon provjere projektne dokumentacije, isto tako planirana su i osposobljavanja vatrogasnih kadrova, te nabava vatrogasne opreme.

Vatrogasnu spomenicu za 10 godina rada u vatrogastvu dobili su: Tamara Kanjir, Petra Vrabec, Mateja Kokot, Gloria Smontara, Julijana Martan, Lovro Gregur, Marina Gregur, Adrijana Leskovar, Patrik Mihalinec, Matija Šipek, Jurica Sambolec, Monika Kočet i Antonio Banfić.

Vatrogasnu spomenicu za 20 godina dobili su Josip Pintarić ml. i Mario Šestanj Perić.

Vatrogasnu spomenicu za 40 godina dobio je Josip Pintarić st.

Brončanu vatrogasnu medalju dobili su Slavko Perić i Danijel Komes, dok je srebrnu vatrogasnu plamenicu dobio Boris Patrčević.