Požari čađe u dimnjaku

Dolaskom hladnijeg vremena i sezone grijanja, požari dimnjaka vrlo su česti te nastaju uglavnom zbog neredovitog održavanja. Opasnost se sada povećava i zbog epidemije virusa COVID-19 , jer se sve više zadržavamo u kućama i stanovima a koji se griju, pa ponekad dolazi i do nepažnje i pretjeranog loženja.

Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od:
• leta iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.
• zagrijavanja zidova – dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimnjak. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.
• prijenosa požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka (najčešće stare zgrade) često je moguće naići na grede (krovne, međukatna konstrukcija) koje prolaze kroz dimnjak. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice.
• pucanja dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimnjaku – i do 1000°C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimnjak i samog dimnjaka.

Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za svoje korisnike potrebno je držati se sljedećeg:
• Dimnjak mora biti izveden sukladno zakonskim propisima i tehničkim normama.
• Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen.
• Ne smije se koristiti isti dimnjak za ložišta na kruta i plinska trošila, niti se na dimnjak predviđen za ložišta jedne vrste goriva (npr. plin) naknadno smiju priključivati ložišta na kruta goriva.
• Potrebno je redovito čišćenje dimnjaka od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja obavlja dimnjačarske poslove na temelju ugovora o koncesiji.
• Potrebno je ukloniti sav zapaljivi materijal u neposrednoj blizini dimnjaka, posebno na tavanskim prostorijama koje često znaju biti zakrčene gorivim materijalima neposredno uz dimnjake.

Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:
• karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja.
• jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimnjak. Oprez, ponekad su toliko vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova.
• let iskri iz grla dimnjaka
• karakterističan miris paleži

Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka:
• Nazovite vatrogasce na broj 193 ili 112 na koji trebate javiti vaše podatke (ime i prezime, telefon, adresu),
• Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje
NE ULIJEVATI VODU u DIMNJAK – dolazi do naglog razvoja pare i pucanja dimnjak.

Molimo vas da se pridržavate ovih uputa kako bi zajedno spriječili da ne dođe do požara dimnjaka koji svakako mogu imati i velike posljedice kako za same mještane  tako i za njihovu imovinu