Dostava toplih obroka

Osim propisanih ophodnji naseljima Općine Donja Voća, u ovo vrijeme pandemije virusa COVID-19, DVD Donja Voća odlučio se uključiti u projekt „Dostava dnevnih toplih obroka starijim osobama narušenog socijalnog ili zdravstvenog stanja“ koji je inicirala Varaždinska županija. Obroke ćemo dostavljati ponedjeljkom, srijedom i petkom u suradnji s Crvenim križom Varaždinske županije i Općinom Donja Voća koja je stavila na raspolaganje gerontodomaćice koje sudjeluju u projektu „Zaželi“.

DVD Donja Voća sudjelovat će s dva i Općina sa jednim kombi vozilom u prijevozu obroka, a samu podjelu obavljat će gerontodomaćice . Projektom će biti obuhvaćene 53 osobe sa našeg područja.