17. travnja 2020.

Podjela prehrambeno-higijenskih paketa za socijalno ugroženo stanovništvo Socijalnog programa GDCK Ivanec

U vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 i poduzimana radnji vezano uz isto (priprema volontera za odlazak na teren, edukacija, komunikacija i zaprimanje poziva ugroženih skupina, podizanje […]