24. travnja 2020.

Dostava toplih obroka

Osim propisanih ophodnji naseljima Općine Donja Voća, u ovo vrijeme pandemije virusa COVID-19, DVD Donja Voća odlučio se uključiti u projekt „Dostava dnevnih toplih obroka starijim […]
17. travnja 2020.

Podjela prehrambeno-higijenskih paketa za socijalno ugroženo stanovništvo Socijalnog programa GDCK Ivanec

U vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 i poduzimana radnji vezano uz isto (priprema volontera za odlazak na teren, edukacija, komunikacija i zaprimanje poziva ugroženih skupina, podizanje […]
13. travnja 2020.

Požar šume zvane “Gmajna”

     Dana 13.04.2020. godine u 16,22 sati zaprimili smo dojavu putem sirene i SMS poruka iz VOC-a Varaždin,  o požaru šume u predjelu zvanog Gmajna iznad […]