12. ožujka 2020.

Postupanje za vrijeme trajanja koronavirusa

S obzirom na trenutačnu situaciju vezanu uz koronavirus i njegovo širenje, Hrvatska vatrogasna zajednica izdaje preporuku da se sva javna okupljanja u organizaciji vatrogasnih subjekata odgode […]